Rada Centra

Členové Rady

Předseda Rady

MUDr. Kateřina Grygarová

Radní

Mgr. Michael Glogr

Mgr. Michal Zima

Složení rady je platné od 9. května 2023.