Pomoc se studentskými aktivitami

Centrum spolků, studentů a absolventů je ochotné poskytovat pomoc a podporu studentům a studentským spolkům, kteří se rozhodnou pořádat akce a potřebují záštitu. 

Jak může Centrum pomoci?