Naše aktivity

17. listopad

Výročí let 1939 a 1989 bylo vždy silně spjato nejen s Univerzitou Karlovou a jejími akademiky i studenty. V roce 2019 navíc přišla i 80., respektive 30. výročí. Univerzita Karlova ve spolupráci se studentskými spolky z i mimo svou akademickou obec připravuje iniciativu dlouhodobějšího charakteru, jejíž název je Svobodný listopad a začal v květnu 2019.

Aktivity k uctění památky 17. listopadu naleznete na webu svobodnylistopad.cz

25. únor

Před více než 70 lety, v roce 1948, se konal jediný veřejný protest proti komunistickému puči, kterým byl pochod vysokoškoláků směrem k Pražskému hradu. Asi pět tisíc studentů a jejich pedagogů se tehdy pokusilo vyjádřit podporu prezidentu Edvardu Benešovi, který byl pro ně symbolickým zastáncem demokracie v té době. Demonstranty v průběhu pochodu v Nerudově ulici rozehnaly bezpečnostní složky státu.

Aktivity k připomínce 25. února připravujeme.

Pomoc se studentskými aktivitami

Více informací o pomoci se studentskými aktivitami naleznete na samostatné stránce.